ธรรมะในสวนฯ | อาสาฬหบูชา…วันแจกดวงตาแห่งธรรม – พระอาจารย์นรินทร์ นรินฺโท

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ การระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา และหยิบยกเอาธรรมะมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ประคับประครองชีวิตในยามวิกฤติให้ดำเนินต่อไปได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีอยู่ไม่น้อย วาระของวันอาสาฬหบูชา คณะพุทธนิคม โครงการธรรมะในสวนฯ วัดอุโมงค์สวนพุทธ…

ธรรมะบรรณา “เราจะมีชีวิตรอดกันอย่างไรในยุคโควิด” – พระอาจารย์จรินทร์ อาภสฺสโร

ในโมงยามที่คนทั้งโลกต้องตกอยู่ภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นผลทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ธรรมะบรรณาการจากพระอาจารย์จรินทร์ แห่งสวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ฯนี้ เป็นหนึ่งในความปรารถนาดีและกำลังใจแด่ญาติโยมให้ก้าวพ้นห้…