แจ้งเปลี่ยนวันที่ กิจกรมธรรมะในสวน เป็นวันที่ 21 พ.ค.66

แจ้งเปลี่ยนวันที่กิจกรมธรรมะในสวน เนื่องจากวันที่ 14 พ.ค. 66 ตรงกับวันเลือกตั้ง ทางวัดจึงขอเลื่อนวันที่ในการจัดกิจกรรม จากปกติจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมงานธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด วาระครบรอบ 30 ปี มรณกาล พุทธทาสภิกขุ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด มีนาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนมีนาคม 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธ…

กิจกรรมการกุศล เดินจาริกขุนช้างเคี่ยน – ดอยปุย 22 ก.พ. 66

มาแล้ว… กิจกรรมเดินป่า เชียงใหม่ 📌กิจกรรมการกุศล เดินจาริก ตอน จาริกขุนช้างเคี่ยน – ดอยปุย เชียงใหม่ 🌻ร่วมเดินบนเส้นทางแห่งการเจริญสติ และทดลองเป็นนักจาริกที่ใส่ใจโลก จากหมู่บ้านขุนช้างเคี่ยน – ผ่านดอยหัวหมู ถึงยอดดอยปุย ระยะทาง 5 กิโล จบด้วยการล้อมวง สุนทรี…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด กุมภาพันธ์ 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนกุมภาพันธ์ 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในเดือนแรกของปี 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนมกราคม 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโ…

เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และดูหนังหาแก่นธรรม 31 ธ.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566 และดูหนังหาแก่นธรรม ฉายภาพยนตร์เรื่อง “อาฟเตอร์ หยาง” (After Yang) หลังหนังจบสนทนาเรื่อง “ชีวิต ความตาย และความทรงจำ” กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และพระคุณเจ้าวัดอุโมงค์ฯ 19.00 น. เริ่มกิจกรรมก่อนฉายหนัง 20.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนสุดท้ายของปี 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนธันวาคม 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สว…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนปลายฝนต้นหนาว 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโม…

ถวายอาลัย พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)

ถวายอาลัย พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท) อายุ ๘๖ พรรษา ๖๒ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ได้มรณภาพลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๕ น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนออกพรรษา 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนตุลาคม 11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธร…