ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562 กำหนดการ วันที่ 10 พฤษจิกายน เวลา 09.00 น. – เเต่งดาองค์กฐิน เวลา 11.00 น. – ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์ เวลา 12.00 น. – ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. – ทำพิธีถวายกฐิน ปัจจัยที่ได้…