ขอเชิญอาสาร่วมบันทึกข้อมูลดิจิตอล บรรณานุกรมหนังสือ ของหอสมุดธรรมโฆษณ์

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมบันทึกข้อมูลดิจิตอล เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือของหอสมุดธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่

โครงการบูรณะฟื้นฟูหอสมุดธรรมโฆษณ์

หอสมุดธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เป็นพื้นที่ของการศึกษาและเผยแผ่ตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธทาส เป็นเวลากว่า 37 ปีแล้ว ที่หอสมุดแห่งนี้ได้เปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ รวมไปถึงเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรของพระศาสนามานับไม่ถ้วนเป็นระยะเวลายาวนาน จึงถึงเวลาอันสมควรที่จะได้ทำการปรับปรุงระบบหนังสือในห้องสมุดให้สมสมัย ทางวัดจึงต้องการจิตอาสาในการบันทึกข้อมูลหนังสือกว่า 30,000 เล่ม โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดธรรมโฆษณ์ต่อไป

ขั้นตอนการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ

ท่านสามารถใช้งานได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์และมือถือ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.watumong.org/library-admin/

2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อน

3. ทำการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

4. หลังจากล๊อกอินท่านจะเข้าสู่หน้า “งานรอคียข้อมูล” ซึ่งจะแสดงรายการบรรณานุกรมที่รอคีย์เข้าระบบ

5. เลือกรายการบรรณานุกรรมที่ต้องการ

6. ระบบจะแสดงหน้าคีย์ข้อมูล พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยใช้รูปบรรณานุกรมทางซ้ายมือ อ้างอิงตามรหัสข้อมูล

7. ทำการบันทึกข้อมูล

*กรณีข้อมูลซ้ำ

ในขณะที่ท่านกำลังพิมพ์ “ชื่อเรื่อง” หากมีชื่อเรื่องที่เหมือนกันแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อเรื่องนั้น ระบบและทำการเรียกข้อมูลชื่อเรื่องที่เหมือนกันออกมาแสดง หากข้อมูลที่แสดง เหมือนกับข้อมูลบรรณานุกรรมที่ท่านกำลังจะพิมพ์ จะถือว่าเป็นข้อมููลซ้ำ

ให้กลับมาที่ฟอร์มคีย์ข้อมูล ในส่วนด้านล่างของฟอร์ม หัวข้อ “รายงานปัญหา” ให้เลือกที่ “ซ้ำ” และกดปุ่ม “แจ้ง”

*การยกเลิกจอง

เมื่อท่านเลือกงาน ระบบจะทำการล๊อกงานนั้นให้เป็นสิทธิของท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการคีย์งานซ้ำ หากท่านต้องสละสิทธิ ให้กดปุ่ม “ยกเลิกจอง” งานที่ถูกย้ายไปยังห้อง “งานรอคีย์ข้อมูล” เหมือนเดิม

วีดีโอตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=r1VJUf2LGVU&feature=youtu.be

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำธรรมทานในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

ฝ่านประสานงาน คุณผึ้ง 084-611-1563

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม คุณเจ๋ง 082-1913626