เชิญร่วมทำบุญตักบาตรสาธิต

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 0-5381-1100,  08-4045-4819, 09-3278-7733

Facebook : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

E-mail : umongmedcenter@yahoo.com

________________________________________________________________

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  และญาติโยม

เข้าร่วมงานธรรมะในสวนและตักบาตรสาธิต

และร่วมทำบุญช่วยลดขยะให้วัดและเมืองเชียงใหม่

ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน

ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น