Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน 11 ก.พ. 61

กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

  • ฟังปาฐกถาจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  • ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
  • ฟังธรรมะบรรยาย
  • ตักบาตรข้าวสวย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  • กิจกรรมศีลภาวนา
  • กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.
กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

Continue reading เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวน และดูหนังหาแก่นธรรม 10 ก.ย. 60

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวน 11 มิ.ย. 60 ในโอกาส ๑๑๑ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุทธทาส

เชิญร่วมงาน “ธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในโอกาส ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส อินทปัญโญ

ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

ดูหนังหาแก่นธรรม 11 มิ.ย. 60 เรื่อง TOKYO SONATA ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง TOKYO SONATA (ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ) และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับ ดร.ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร.เชียงใหม่ และ คุณโชษิตา ธรรมรักษานุกุล ร่วมด้วย อุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก : ดูหนังหาแก่นธรรม

เชิญชมภาพยนต์เรื่อง “เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก” และร่วมสนทนากับ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินผู้สนใจประวัติความขัดแย้งในอินเดีย ร่วมด้วย นรตฺตโม ภิกขุ

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
ณ หอธรรมโฆษณ์ งัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
เริ่มฉายหลังเวลา 15.00 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

12 มีนาคม 60 เชิญร่วมโครงการตุ๊กตาวิเศษ

โครงการตุ๊กตาวิเศษ Workshop

ขอเชิญร่วมตัดเย็บตุ๊กตาเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักจิตวิทยา เพื่อใช้ประกอบการสืบถามข้อเท็จจริงจากเด็กผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศ

พบกันวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook: www.facebook.com/ตุ๊กตาวิเศษ-Kindness-and-Bravery-dolls-1243369789052592/
I
G: Kindness_Bravery_dolls
โทร. 095-6676537 (อาย) / 095-4466116 (มะปราง) / 083-5169888 (อ.ส้มโอ)

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

12 มี.ค. 60 ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร ครั้งที่ 3

 

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง สวัสดี คุณผีจอมจุ่น และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับอาจารย์ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน มูลนิธิหยดธรรม ร่วมด้วยอุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญร่วมฟังธรรมในสวน ตักบาตรสาธิต ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

เชิญร่วมทำบุญ ฟังธรรม ตักบาตร ถวายเพล สวดมนต์ทำวัตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การเริ่มต้นเดือนใหม่ให้กับชีวิต ในโครงการ “ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต”

ทุกวันอาทิตย์ลำดับที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

และร่วมทำบุญช่วยโลกร้อน ลดขยะในวัด และเมืองเชียงใหม่ ด้วยการหิ้วตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ งดกล่องโฟนและพลาสติก

ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได่ที่ คุณผึ้ง 084-6111563, คุณปู 094-4918978

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook