Posted on Leave a comment

ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) – ดูหนังหาแก่นธรรม

กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) ภาพยนตร์อนิเมชั่นแสนอบอุ่น งดงาม ละเอียดอ่อน ที่ชี้ชวนผู้ชมตั้งคำถามถึงการมีชีวิตและความสุขอย่างลุ่มลึก ทรงพลัง

หลังหนังจบนั่งล้อมวงสนทนาเรื่องชีวิตกันต่อกับ คุณโจน จันใด
นำสนทนาโดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

เย็นวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
เริ่มฉายหนังเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟชบุ๊ควัดบันดาลใจ, เพจเฟชบุ๊คดูหนังหาแก่นธรรม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เทศกาลงานบุญ ฟื้นฟูจิตรกรรมไทย

“สืบสานงานศิลป์ จิตรกรรมไทยดั้งเดิม พร้อมรับบุญแบบสุขใจกับกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด และดูหนังให้ถึงแก่นธรรม” 

การอบรมหลักสูตรจริยศิลป์เพื่อปฏิบัติจิตรกรรมไทย โดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม (จิตรกรรมไทยเทคนิคพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง)

โดย โครงการวัดบันดาลใจ ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์
ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖-๑o เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระสงฆ์ในโครงการหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการฟรีค่าอาหาร,อุปกรณ์,ที่พัก (ไม่รวมค่าเดินทาง) ฆราวาสและผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรม ๒,๕oo บาท/ต่อคน ตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง)

หมดเขตรับสมัคร วัน ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม
watbundanjai@gmail.com
โทร. 099-6329545 (คุณปั้น)
084-611-1563 (คุณผึ้ง)
094-491-8978 (คุณปู)
www.watumong.org,
เพจวัดบันดาลใจ www.facebook.com/watbundanjai

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

ดูหนังหาแก่นธรรมเรื่อง ชีวิตพิศวงของวอลเตอร์ มิตตี้ – 9 มิ.ย. 61

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61

เชิญรวมกิจกรรม “ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต”
เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เล่าขานความกตัญญู

กิจกรรมจะมีในวัน อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น
เริ่มกิจกรรมด้วยการ เจริญศิลภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และรับฟังธรรมเทศนาจากพระเถระ
จากนั้นรวมตักบาตรแด่พระสงฆ์ โดยจะมีการตักบาตรเฉพาะข้าวเท่านั้น ส่วนอาหารที่เตรียมมา จะใส่ภาชนะวางไว้รวมกันเพื่อรอพระสงฆ์พิจารณาอาหารในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน 11 ก.พ. 61

กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

  • ฟังปาฐกถาจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  • ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
  • ฟังธรรมะบรรยาย
  • ตักบาตรข้าวสวย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  • กิจกรรมศีลภาวนา
  • กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.
กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

Continue reading เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวน และดูหนังหาแก่นธรรม 10 ก.ย. 60

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวน 11 มิ.ย. 60 ในโอกาส ๑๑๑ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุทธทาส

เชิญร่วมงาน “ธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในโอกาส ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส อินทปัญโญ

ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook