ธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต 8 ก.ค. 61

เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม  2561 ร่วมกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ และรับฟังธรรมะบรรยายจาก พระอาจารย์อธิป อธิปัญโญ หลังจากนั้นรวมกันตักบาตรข้าวสวยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ ลาดวิหารเจ…