Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.
กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

Continue reading เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวน 11 มิ.ย. 60 ในโอกาส ๑๑๑ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุทธทาส

เชิญร่วมงาน “ธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในโอกาส ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส อินทปัญโญ

ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมฟังธรรมในสวน ตักบาตรสาธิต ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

เชิญร่วมทำบุญ ฟังธรรม ตักบาตร ถวายเพล สวดมนต์ทำวัตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การเริ่มต้นเดือนใหม่ให้กับชีวิต ในโครงการ “ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต”

ทุกวันอาทิตย์ลำดับที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

และร่วมทำบุญช่วยโลกร้อน ลดขยะในวัด และเมืองเชียงใหม่ ด้วยการหิ้วตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ งดกล่องโฟนและพลาสติก

ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได่ที่ คุณผึ้ง 084-6111563, คุณปู 094-4918978

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรสาธิต

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 0-5381-1100,  08-4045-4819, 09-3278-7733

Facebook : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

E-mail : umongmedcenter@yahoo.com

________________________________________________________________

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  และญาติโยม

เข้าร่วมงานธรรมะในสวนและตักบาตรสาธิต

และร่วมทำบุญช่วยลดขยะให้วัดและเมืองเชียงใหม่

ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน

ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น