Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 13 ธันวาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด /
ครบรอบ 72 ปี แห่งการเผยแผ่พระศาสนา คณะพุทธนิคม เชียงใหม่

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– ชมนิทรรศการ 72 ปี 72 ปี คณะพุทธนิคม : จากวัดร้างกลางป่า สู่ธรรมสภากลางเวียง
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนธันวาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 8 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือน November ไม่เผลอลืมใจ

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 13 กันยายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนกันยายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 9 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนสิงหาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org / เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ธรรมในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมีนาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 9 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือนมาฆปุณณมี

ทำวัตรเช้า /
ฟังธรรมะบรรยาย /
ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
มอบของขวัญแก่ผู้เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมในสวนตักบาตรเดือนเกิด 12 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมในสวนตักบาตรเดือนเกิด ในเดือนแรกของปี 2563

ทำวัตรเช้า /
ฟังธรรมะบรรยาย /
ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมกราคม

เช้าวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรม ธรรมะในสวนฯ ตักบาตรสาธิต 9 มิถุนายน 62

ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด
(ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในเดือนเกิด

– ร่วมกันทำวัตรสวดมนค์ / ฟังธรรมะบรรยาย /ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้าเป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์

Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวนฯ พฤษภาคม 62 – เปิดบันทึกลมหายใจ เจ้าชื่น สิโรรส

โครงการธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม 2562

“ไม้ค้ำโพธิ์พฤกษ์ : เปิดบันทึกลมหายใจ เจ้าชื่น สิโรรส”
วาระครบรอบ 123 ปี เจ้าชื่น สิโรรส อุบาสกผู้พลิกฟื้นวัดร้าง
ให้กลายเป็นสวนป่าแห่งการเผยแผ่ธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

08.00 น. – เปิดนิทรรศการ “ไม้ค้ำโพธิ์พฤกษ์ : เปิดบันทึกธรรม เจ้าชื่น สิโรรส”
09.00 น. – เสวนา “ล้อมวงเล่าขาน ปณิธานงานสืบอายุพระศาสนา ของเจ้าชื่น สิโรรส” ร่วมเสวนาโดย เจ้าเพ็ญฉาย สิโรรส (ธิดาเจ้าชื่น) / อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ดำเนินรายการโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
10.00 น. – สมาทานศีล / ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์หมู่ใหญ่
10.30 น. – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / พระสงฆ์ให้พรและปฏิบัติภัตกิจ / ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. – เริ่มกิจกรรม ฉายภาพยนตร์เรื่อง “คลี่ปริศนารูปถ่ายวิเวียน ไมเออร์” ณ โรงภาพปริศนาธรรม
– ล้อมวงพูดคุยเรื่องภาพถ่ายและชีวิต โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ / เจ้าของเพจภาพถ่าย “Seasons in the sun” / ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต 10 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนมาฆปุรณมี
ร่วมทำวัตรเช้า, ฟังธรรมะบรรยาย และตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่
เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มเวลา 8 โมงเช้า เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียด
www.watumong.org
โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง,
094-491-8978 คุณปู
*ตักบาตรอาหารสดไม่ต้องจัดแยกชุด พระสงฆ์เป็นผู้พิจารณาอาหาร