Posted on Leave a comment

ดูหนังหาแก่นธรรม พฤษภาคม 2562 – คลี่ปริศนารูปถ่ายวิเวียน ไมเออร์

ดูหนังหาแก่นธรรม ในวาระครบรอบ 123 ปี ชาตกาล เจ้าชื่น สิโรรส

ชวนชมภาพยนตร์เรื่อง “คลี่ปริศนารูปถ่ายวิเวียน ไมเออร์” (Finding Vivian Maier)
หนังสารคดีที่พาผู้ชมไปตามหาเจ้าของฟิล์มเนกาทีฟจำนวนมากถึง 30,000 ชิ้นที่ถูกทิ้งไว้
ก่อนจะพบว่าเจ้าของม้วนฟิล์มและภาพถ่ายผู้คนบนท้องถนนเมืองชิคาโกในช่วงปีค.ศ. 1950 – 1990 เหล่านั้น
คือสุภาพสตรีผู้มีอาชีพเป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก การค้นพบในครั้งนี้ทำให้เธอถูกยกย่องว่า
“ช่างภาพสตรีทผู้ยิ่งใหญ่ที่เพิ่งได้รับการค้นพบในศตวรรษที่ 21”

หลังหนังจบล้อมวงพูดคุยเรื่องภาพถ่ายและชีวิตกับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ พร้อมด้วยคุณอโณทัย สินโพธิ์ เจ้าของเพจภาพถ่าย “Seasons In The Sun” ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงภาพปริศนาธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
เริ่มฉายหนังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Posted on Leave a comment

ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) – ดูหนังหาแก่นธรรม

กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) ภาพยนตร์อนิเมชั่นแสนอบอุ่น งดงาม ละเอียดอ่อน ที่ชี้ชวนผู้ชมตั้งคำถามถึงการมีชีวิตและความสุขอย่างลุ่มลึก ทรงพลัง

หลังหนังจบนั่งล้อมวงสนทนาเรื่องชีวิตกันต่อกับ คุณโจน จันใด
นำสนทนาโดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

เย็นวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
เริ่มฉายหนังเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟชบุ๊ควัดบันดาลใจ, เพจเฟชบุ๊คดูหนังหาแก่นธรรม

Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน 11 ก.พ. 61

กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

  • ฟังปาฐกถาจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  • ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
  • ฟังธรรมะบรรยาย
  • ตักบาตรข้าวสวย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  • กิจกรรมศีลภาวนา
  • กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.
กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

Continue reading เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

Posted on Leave a comment

ดูหนังหาแก่นธรรม 11 มิ.ย. 60 เรื่อง TOKYO SONATA ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง TOKYO SONATA (ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ) และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับ ดร.ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร.เชียงใหม่ และ คุณโชษิตา ธรรมรักษานุกุล ร่วมด้วย อุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

Posted on Leave a comment

เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก : ดูหนังหาแก่นธรรม

เชิญชมภาพยนต์เรื่อง “เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก” และร่วมสนทนากับ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินผู้สนใจประวัติความขัดแย้งในอินเดีย ร่วมด้วย นรตฺตโม ภิกขุ

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
ณ หอธรรมโฆษณ์ งัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
เริ่มฉายหลังเวลา 15.00 เป็นต้นไป

Posted on Leave a comment

12 มี.ค. 60 ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร ครั้งที่ 3

 

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง สวัสดี คุณผีจอมจุ่น และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับอาจารย์ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน มูลนิธิหยดธรรม ร่วมด้วยอุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่