Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 8 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือน November ไม่เผลอลืมใจ

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 13 กันยายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนกันยายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 9 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนสิงหาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org / เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ธรรมในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมีนาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 9 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือนมาฆปุณณมี

ทำวัตรเช้า /
ฟังธรรมะบรรยาย /
ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
มอบของขวัญแก่ผู้เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมในสวนตักบาตรเดือนเกิด 12 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมในสวนตักบาตรเดือนเกิด ในเดือนแรกของปี 2563

ทำวัตรเช้า /
ฟังธรรมะบรรยาย /
ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมกราคม

เช้าวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

31 ธ.ค. 62 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ดูหนังดีๆ ที่วัดอุโมงค์ฯ ตอนรับปีใหม่ 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ดูหนังดีๆ ที่วัดอุโมงค์ฯ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563

ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Intern (โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋) ภาพยนตร์ฟีลกู๊ดอารมณ์ดีที่สร้างบทสนทนาของคนสองวัย เพื่อทำความเข้าใจกันและกัน / หลังหนังจบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์จากค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ฯ / ปิดท้ายด้วยการชวนกันสวดมนต์และภาวนาข้ามปี

คืนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
บนลานเจดีย์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 2 ทุ่ม เป็นต้นไป

(ในงานมีของว่าง และเครื่องดื่มบริการฟรี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562


กำหนดการ
วันที่ 10 พฤษจิกายน

เวลา 09.00 น. – เเต่งดาองค์กฐิน

เวลา 11.00 น. – ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. – ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – ทำพิธีถวายกฐิน

ปัจจัยที่ได้นำไปปรับปรุงอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรม จึงขอเชิญชวน ญาติโยมร่วมทำบุญตามกำหนดการ และขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรมตลอดไป

Posted on Leave a comment

ขอเชิญอาสาร่วมบันทึกข้อมูลดิจิตอล บรรณานุกรมหนังสือ ของหอสมุดธรรมโฆษณ์

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมบันทึกข้อมูลดิจิตอล เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือของหอสมุดธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่

โครงการบูรณะฟื้นฟูหอสมุดธรรมโฆษณ์

หอสมุดธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เป็นพื้นที่ของการศึกษาและเผยแผ่ตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธทาส เป็นเวลากว่า 37 ปีแล้ว ที่หอสมุดแห่งนี้ได้เปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ รวมไปถึงเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรของพระศาสนามานับไม่ถ้วนเป็นระยะเวลายาวนาน จึงถึงเวลาอันสมควรที่จะได้ทำการปรับปรุงระบบหนังสือในห้องสมุดให้สมสมัย ทางวัดจึงต้องการจิตอาสาในการบันทึกข้อมูลหนังสือกว่า 30,000 เล่ม โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดธรรมโฆษณ์ต่อไป

ขั้นตอนการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
ท่านสามารถใช้งานได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์และมือถือ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.watumong.org/library-admin/
2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อน
3. ทำการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
4. หลังจากล๊อกอินท่านจะเข้าสู่หน้า “งานรอคียข้อมูล” ซึ่งจะแสดงรายการบรรณานุกรมที่รอคีย์เข้าระบบ
5. เลือกรายการบรรณานุกรรมที่ต้องการ
6. ระบบจะแสดงหน้าคีย์ข้อมูล พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยใช้รูปบรรณานุกรมทางซ้ายมือ อ้างอิงตามรหัสข้อมูล
7. ทำการบันทึกข้อมูล

*กรณีข้อมูลซ้ำ
ในขณะที่ท่านกำลังพิมพ์ “ชื่อเรื่อง” หากมีชื่อเรื่องที่เหมือนกันแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อเรื่องนั้น ระบบและทำการเรียกข้อมูลชื่อเรื่องที่เหมือนกันออกมาแสดง หากข้อมูลที่แสดง เหมือนกับข้อมูลบรรณานุกรรมที่ท่านกำลังจะพิมพ์ จะถือว่าเป็นข้อมููลซ้ำ
ให้กลับมาที่ฟอร์มคีย์ข้อมูล ในส่วนด้านล่างของฟอร์ม หัวข้อ “รายงานปัญหา” ให้เลือกที่ “ซ้ำ” และกดปุ่ม “แจ้ง”

*การยกเลิกจอง
เมื่อท่านเลือกงาน ระบบจะทำการล๊อกงานนั้นให้เป็นสิทธิของท่าน เพื่อไม่ให้เกิดการคีย์งานซ้ำ หากท่านต้องสละสิทธิ ให้กดปุ่ม “ยกเลิกจอง” งานที่ถูกย้ายไปยังห้อง “งานรอคีย์ข้อมูล” เหมือนเดิม

วีดีโอตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
https://www.youtube.com/watch?v=r1VJUf2LGVU&feature=youtu.be

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำธรรมทานในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม
ฝ่านประสานงาน คุณผึ้ง 084-611-1563
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม คุณเจ๋ง 082-1913626

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรม ธรรมะในสวนฯ ตักบาตรสาธิต 9 มิถุนายน 62

ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด
(ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในเดือนเกิด

– ร่วมกันทำวัตรสวดมนค์ / ฟังธรรมะบรรยาย /ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้าเป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์