Posted on Leave a comment

เทศกาลงานบุญ ฟื้นฟูจิตรกรรมไทย

“สืบสานงานศิลป์ จิตรกรรมไทยดั้งเดิม พร้อมรับบุญแบบสุขใจกับกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด และดูหนังให้ถึงแก่นธรรม” 

การอบรมหลักสูตรจริยศิลป์เพื่อปฏิบัติจิตรกรรมไทย โดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม (จิตรกรรมไทยเทคนิคพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง)

โดย โครงการวัดบันดาลใจ ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์
ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖-๑o เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระสงฆ์ในโครงการหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการฟรีค่าอาหาร,อุปกรณ์,ที่พัก (ไม่รวมค่าเดินทาง) ฆราวาสและผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรม ๒,๕oo บาท/ต่อคน ตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง)

หมดเขตรับสมัคร วัน ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม
watbundanjai@gmail.com
โทร. 099-6329545 (คุณปั้น)
084-611-1563 (คุณผึ้ง)
094-491-8978 (คุณปู)
www.watumong.org,
เพจวัดบันดาลใจ www.facebook.com/watbundanjai

Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61

เชิญรวมกิจกรรม “ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต”
เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เล่าขานความกตัญญู

กิจกรรมจะมีในวัน อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น
เริ่มกิจกรรมด้วยการ เจริญศิลภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และรับฟังธรรมเทศนาจากพระเถระ
จากนั้นรวมตักบาตรแด่พระสงฆ์ โดยจะมีการตักบาตรเฉพาะข้าวเท่านั้น ส่วนอาหารที่เตรียมมา จะใส่ภาชนะวางไว้รวมกันเพื่อรอพระสงฆ์พิจารณาอาหารในลำดับต่อไป

Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน 11 ก.พ. 61

กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

  • ฟังปาฐกถาจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  • ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
  • ฟังธรรมะบรรยาย
  • ตักบาตรข้าวสวย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  • กิจกรรมศีลภาวนา
  • กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม
Posted on Leave a comment

เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.
กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

Continue reading เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

Posted on Leave a comment

ธรรมะในสวน 11 มิ.ย. 60 ในโอกาส ๑๑๑ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุทธทาส

เชิญร่วมงาน “ธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในโอกาส ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส อินทปัญโญ

ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ลานธรรม ข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

Posted on Leave a comment

ดูหนังหาแก่นธรรม 11 มิ.ย. 60 เรื่อง TOKYO SONATA ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง TOKYO SONATA (ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ) และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับ ดร.ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร.เชียงใหม่ และ คุณโชษิตา ธรรมรักษานุกุล ร่วมด้วย อุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่