Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆปุรณมีบูชา 25 – 26 ก.พ. 64

 


เนื่องในวันมาฆปุรณมีบูชา วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมร่วมกับนาวินโปรดักชั่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมะและศิลปะ สำหรับประชาชนทั่วไป
โดยการบรรรยายสาธารณะ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ การแสดงปาฐกถาธรรม และการเวียนเทียน

ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมช่วงเช้าเริ่ม 09.00 น. และช่วงบ่ายเริ่ม 12.30 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563,
คุณผึ้ง 094-491-8978, คุณปู / 081-111-9621,
www.watumong.org
เพจเฟสบุ๊ค : ชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ
เพจเฟสบุ๊ค Navin Production – studiok.

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 14 ก.พ. 64

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด / เดือนมาฆปุรณมีบูชา

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– ชมนิทรรศการ 72 ปี 72 ปี คณะพุทธนิคม : จากวัดร้างกลางป่า สู่ธรรมสภากลางเวียง
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมีนาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู
www.watumong.org
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นปีใหม่ ..ด้วยใจที่ตื่นรู้”

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นปีใหม่ ..ด้วยใจที่ตื่นรู้”

19.00 น. ลงทะเบียนกิจกรรม
20.00 น. ฉายสารดคี “สู่แดนพุทธภูมิ”
21.00 น. ฉายสารดคี “ตามรอยบทธรรมปริศนา”
22.00 น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นรินทร์ นรินโท
23.00 น. ร่วมกันสวดมนต์ – เจริญภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ ลานบนเจดีย์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 19.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง, 094-491-8978 คุณปู

www.watumong.org
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 13 ธันวาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด /
ครบรอบ 72 ปี แห่งการเผยแผ่พระศาสนา คณะพุทธนิคม เชียงใหม่

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– ชมนิทรรศการ 72 ปี 72 ปี คณะพุทธนิคม : จากวัดร้างกลางป่า สู่ธรรมสภากลางเวียง
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนธันวาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 8 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือน November ไม่เผลอลืมใจ

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– ฟังธรรมบรรยาย /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 13 กันยายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนกันยายน /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 9 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนสิงหาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org / เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 63

กิจกรรมธรรมในสวน 12 กรกฎาคม 2563

สร้างกุศลกันใหม่ ในยุคหลังโควิด

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมในสวน
ตักบาตรเดือนเกิด แบบ New Normal

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนกรกฎาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ธรรมในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /
– สนทนาธรรมกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ /
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนมีนาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 9 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

Posted on Leave a comment

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือนมาฆปุณณมี

ทำวัตรเช้า /
ฟังธรรมะบรรยาย /
ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /
มอบของขวัญแก่ผู้เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ