Posted on Leave a comment

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562


กำหนดการ
วันที่ 10 พฤษจิกายน

เวลา 09.00 น. – เเต่งดาองค์กฐิน

เวลา 11.00 น. – ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. – ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – ทำพิธีถวายกฐิน

ปัจจัยที่ได้นำไปปรับปรุงอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรม จึงขอเชิญชวน ญาติโยมร่วมทำบุญตามกำหนดการ และขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรมตลอดไป