เชิญร่วมกิจกรรม ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
(ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน)

– ร่วมกันทำวัตรสวดมนค์
– ฟังธรรมะบรรยาย / รับศีล
– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่

ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้าเป็นต้นไป

ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร  ในกิจธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
ท่านที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร แจ้งความจำนงทีมงานประสานงานโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู
www.watumong.org
Facebook เพจ: ชาวพุทธวัดอุโมงค์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook